Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

1.         Tổ chức nhân sự và cơ cấu tổ chức

-           Tổng số: 06 nhân viên

-           Trong đó:

            +          Bác sỹ : 01

            +          Cử nhân: 01

            +          Điều dưỡng : 04

-           Khoa gồm 04 tổ:

            +          Tổ hành chính – giám sát.

            +          Tổ tiệt trùng trung tâm .

            +          Tổ đồ vải giặt là.

            +          Tổ vệ sinh.

 

2.         Hoạt động

-           Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

-           Xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế 

-           Phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK:

            +          Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời

Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

            +          Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.

-           Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn bệnh viện.

-           Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK.

-           Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Tham gia cùng khoa vi sinh, khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

 

3.         Trang thiết bị

 

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao Autoclave: 02 


 

Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp Autoclave: 01 


 

Máy phun sương khử khuẩn môi trường không khí Nocospray: 01


 

-           Máy hàn bao ép tiệt khuẩn: 02

-           Máy giặt: 03

-           Máy rửa siêu âm: 01

-           Bàn là : 02.

Chưa có thông tin...
Chưa có thông tin...

Xem
Kết Quả