HOÀI BÃO

Nhà Cung cấp Dịch vụ Y tế hàng đầu Thành Phố Hồ Chí Minh.

SỨ MẠNG

Tạo Uy tín bằng Chất lượng Chuyên môn xứng tầm Quốc tế.

CÁC GIÁ TRỊ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG

  • Bệnh nhân là tất cả đối với Bệnh viện
  • Trình độ chuyên môn cao và coi trọng đạo đức nghề nghiệp
  • Luôn tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế
  • Luôn tôn trọng, cống hiến và quan tâm chăm sóc bằng sự đồng cảm
  • Không ngừng hoàn thiện dịch vụ Chăm sóc Khách hàng
  • Là một tập thể có tinh thần đoàn kết cao
  • Luôn phấn đấu để tự hoàn thiện
  • Là nơi có trách nhiệm và đáng tin cậy
  • Môi trường làm việc nhiệt tình và thân thiện

Xem
Kết Quả