BS NGÔ BỬU THIỆU

Họ Tên:BS NGÔ BỬU THIỆU

Chức vụ:Trưởng khoa

Chuyên ngành:Khoa xét nghiệm

Kinh nghiệm:20 năm

Ngôn ngữ giao tiếp:Anh, Việt

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN:
 • 1995 Tốt nghiệp CN cao đẳng  Xét Nghiệm  Đa khoa, Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
 • 2006 Tốt nghiệp CN Đại Học   Xét Nghiệm  Đa khoa, Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN:
 • 1997 Chứng chỉ Miễn Dịch ( Immunology : From the mechanisms to the Clinical mamifestations- University OF LAUNNE  SWITZELAND ) –tại Đại học Y Dược CẦN THƠ.
 • 1998 Course in Molecular Biology   tại Đại học Y Dược TP HCM.
 • 1998 Course in Genetic Engineering Techniques   tại Đại học Y Dược TP HCM.
 • 1999 Course in Molecular Biology   tại Đại học Y Dược TP HCM.
 • 2006 Thực Hành Vi Sinh Lâm Sàng, PCR và REAL-TIME PCR.
 • 2008 Sinh học phân tử ứng dụng trong Y học – Đại Học Phạm Ngọc Thạch – TP-HCM.
VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ KINH NGHIỆM Y KHOA:
 • Bộ Môn Sinh Lý Học – Khoa Y – Đại Học Cần Thơ.
 • Bộ Môn Sinh Lý Học – Khoa Y – Đại Hoc Y Dược TP HCM.
 • Bộ Môn Y Cơ Sở - Trường Đại Học Quốc Tế Miên Đông.
 • Khoa Xết Nghiệm – Trường KT&CN Cửu Long.

Xem
Kết Quả