Danh mục thẩm mỹ được phê duyệt

02/11/2022

Trên cơ sở phân tuyến kỹ thuật, các điều kiện thực tế của bệnh viện về khả năng chuyên môn, nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Hội đồng khoa học kỹ thuật đã họp bàn và 100% thành viên thống nhất các kỹ thuật bổ sung thực hiện tại đơn vị gồm có những kỹ thuật đúng tuyến và những kỹ thuật vượt tuyến (có danh mục chi tiết kèm theo).

Ghi chú: Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng không nhận thực hiện các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ mà chỉ thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ không phẫu thuật.

XXVIII. TẠO HÌNH - THẨM MỸ

STT

TT
43/
2013

DANH MỤC KỸ THUẬT

PHÂN TUYẾN
KỸ THUẬT

A

B

C

D

PL

 

 

1. TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU - MẶT - CỔ

 

 

 

 

 

 

 

a. Vùng xương sọ- da đầu

 

 

 

 

 

1

1

Cắt lọc - khâu vết thương da đầu mang tóc 

x

x

x

x

P3

2

2

Cắt lọc - khâu vết thương vùng trán

x

x

x

x

P3

3

3

Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tại chỗ

x

x

x

 

P1

4

4

Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt lân cận

x

x

x

 

P1

5

5

Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tự do

x

x

 

 

PĐB

6

10

Phẫu thuật cắt bỏ u da

x

x

x

 

P2

7

21

Phẫu thuật đặt túi giãn da vùng da đầu

x

x

 

 

P1

8

23

Phẫu thuật tạo vạt giãn da vùng da đầu

x

x

 

 

P1

9

31

Phẫu thuật tái tạo trán lõm bằng xi măng xương

x

x

 

 

P2

 

 

b. Vùng mi mắt

 

 

 

 

 

10

33

Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt

x

x

x

x

P3

11

34

Khâu da mi

x

x

x

 

P3

12

35

Khâu phục hồi bờ mi

x

x

 

 

P3

13

36

Khâu cắt lọc vết thương mi

x

x

x

x

P3

14

37

Phẫu thuật ghép da tự thân cho vết thương khuyết da mi

x

x

 

 

P2

15

38

Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết da mi

x

x

 

 

P2

16

40

Phẫu thuật tái tạo cho vết thương góc mắt

x

x

 

 

P2

17

44

Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi

x

x

 

 

P2

18

51

Đặt chỉ trước bản sụn làm căng mi, rút ngắn mi hay phối hợp cả hai điều trị lật mi dưới

x

x

 

 

T2

19

53

Phẫu thuật hẹp khe mi

x

x

 

 

P3

20

54

Phẫu thuật điều tri Epicanthus

x

x

 

 

P3

21

55

Phẫu thuật điều trị trễ mi dưới

x

x

 

 

P2

22

57

Phẫu thuật tạo hình khuyết một phần mi mắt

x

x

 

 

P2

23

58

Phẫu thuật tạo hình khuyết ½ toàn bộ mi mắt trên

x

x

 

 

P2

24

60

Phẫu thuật tạo hình khuyết ½ toàn bộ mi mắt dưới

x

x

 

 

P2

25

63

Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành tính mi mắt

x

x

x

 

P2

26

65

Phẫu thuật ghép sụn mi mắt

x

x

 

 

P2

27

66

Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt

x

x

x

 

P2

28

68

Phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman điều trị lõm mắt

x

x

 

 

CPL

29

69

Phẫu thuật ghép mỡ trung bì tự thân điều trị lõm mắt

x

x

 

 

P2

30

71

Đặt bản Silicon điều trị lõm mắt

x

x

 

 

P2

 

 

c. Vùng mũi

 

 

 

 

 

31

83

Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi

x

x

x

 

P3

32

89

Phẫu thuật tạo hình mũi một phần

x

x

 

 

P1

33

95

Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (dưới 2cm)

x

x

 

 

P3

34

96

Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (trên 2cm)

x

x

 

 

P2

35

98

Phẫu thuật sửa cánh mũi trong seo jkhe hở môi đơn

x

x

 

 

P2

36

100

Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi

x

x

 

 

P2

37

102

Phẫu thuật hạ thấp sống mũi

x

x

 

 

P2

38

103

Phẫu thuật tạo hình nâng xương chính mũi

x

x

 

 

P3

39

106

Phẫu thuật chỉnh sụn cánh mũi

x

x

 

 

P3

40

107

Phẫu thuật tạo lỗ mũi

x

x

x

 

P2

 

 

d. Vùng môi

 

 

 

 

 

41

110

Khâu vết thương vùng môi

x

x

x

 

P3

42

111

Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi

x

x

x

 

P3

43

132

Phẫu thuật tái tạo hình sẹo bỏng môi

x

x

x

 

P2

44

133

Phẫu thuật tạo hình sẹo dính mép

x

x

x

 

P2

45

134

Phẫu thuật tạo hình nhân trung

x

x

x

 

P2

 

 

e. Vùng tai

 

 

 

 

 

46

136

Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai

x

x

x

x

P3

47

137

Khâu cắt lọc vết thương vành tai

x

x

x

x

P3

48

138

Phẫu thuật ghép mảnh nhỏ vành tai đứt rời

x

x

x

 

P2

49

140

Phẫu thuật bảo tồn sụn vành tai đứt rời

x

x

x

 

P3

50

141

Phẫu thuật tạo hình khuyết 1/3 vành tai bằng vạt tại chỗ

x

x

 

 

P2

51

142

Phẫu thuật tạo hình khuyết 1/2 vành tai bằng vạt tại chỗ

x

x

 

 

P2

52

143

Phẫu thuật tạo hình khuyết ¼ vành tai bằng vạt tại chỗ

x

x

x

 

P2

53

148

Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai

x

x

x

 

P2

54

149

Phẫu thuật tạo hình vành tai cụp

x

x

 

 

P2

55

151

Phẫu thuật tạo hình cắt bỏ vành tai thừa

x

x

x

 

P3

56

153

Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ luân

x

x

x

 

P2

57

154

Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ bình

x

x

x

 

P2

58

155

Phẫu thuật tạo hình dị dạng dái tai bằng vạt tại chỗ

x

x

x

 

P2

59

158

Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai

x

x

x

 

P3

60

159

Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vành tai

x

x

 

 

P3

 

 

f. Vùng hàm mặt cổ

 

 

 

 

 

61

162

Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức

x

x

x

x

P3

62

163

Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản

x

x

x

x

P3

63

164

Phẫu thuật điều trị vết thương phần mềm vùng hàm mặt có thiếu hổng tổ chức

x

x

x

 

P2

64

167

Phẫu thuật khâu vết thương thấu má

x

x

x

 

P2

65

174

Phẫu thuật vết thương vùng hàm mặt do hoả khí

x

x

 

 

CPL

66

175

Điều trị gãy xương chính mũi bằng nắn chỉnh

x

x

x

 

T2

67

194

Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng ghép mỡ coleman

x

x

x

 

CPL

68

196

Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng ghép mỡ coleman

x

x

x

 

CPL

69

197

Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính

x

x

x

 

P3

70

198

Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3cm)

x

x

x

 

P3

71

199

Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (trên 3cm)

x

x

x

 

P3

72

200

Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da tại chỗ

x

x

x

 

P2

73

202

Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da tại chỗ

x

x

x

 

P2

74

203

Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da từ xa

x

x

x

 

P2

75

213

Ghép da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm2

x

x

x

 

P2

76

225

Cắt u phần mềm vùng cổ

x

x

x

 

P3

77

226

Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt

x

x

x

 

P2

78

230

Cắt u da lành tính vùng hàm mặt

x

x

 

 

P2

79

238

Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu ghép nhân tạo vùng đầu mặt

x

x

 

 

P2

80

239

Phẫu thuật lất bỏ chất silicon lỏng vùng mặt cổ

x

x

 

 

P2

81

240

Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu độn vùng mặt cổ

x

x

 

 

P2

 

 

2. TẠO HÌNH VÙNG THÂN MÌNH

 

 

 

 

 

82

250

Phẫu thuật tái tạo quầng núm vú

x

x

 

 

P3

83

252

Phẫu thuật tái núm vú bằng vạt tại chỗ

x

x

 

 

P3

84

253

Phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại

x

x

 

 

P1

85

254

Phẫu thuật treo vú sa trễ

x

x

 

 

P2

86

255

Phẫu thuật thu nhỏ vú sa trễ

x

x

 

 

P2

87

256

Phẫu thuật tháo bỏ silicone cũ, nạo silicon lỏng

x

x

 

 

P1

88

257

Phẫu thuật giải phóng sẹo bỏng co kéo vú

x

x

 

 

P2

89

264

Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú

x

x

x

 

P3

90

265

Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ

x

x

x

 

P3

91

266

Phẫu thuật cắt bỏ vú thừa

x

x

x

 

P2

92

267

Phẫu thuật cắt bỏ u tuyến vú lành tính philoid 

x

x

 

 

P2

93

268

Phẫu thuật tạo hình dị tật bẩm sinh vú

x

x

 

 

P2

94

275

Cắt bỏ khối u da lành tính dưới 5cm

x

x

 

 

P3

95

276

Cắt bỏ khối u da lành tính trên 5cm

x

x

 

 

P2

96

280

Phẫu thuật cắt bỏ tổ chức hoại tử trong ổ loét tì đè 

x

x

 

 

P2

97

281

Phẫu thuật loét tì đè cùng cụt bằng ghép da tự thân

x

x

 

 

P2

98

282

Phẫu thuật loét tì đè cùng cụt bằng vạt da cơ có cuống mạch

x

x

 

 

P1

99

283

Phẫu thuật loét tì đè ụ ngồi bằng vạt da cơ có cuống mạch

x

x

 

 

P1

 

 

6. THẨM MỸ

 

 

 

 

 

100

410

Phẫu thuật cấy, ghép lông mày

x

x

x

 

P1

101

411

Phẫu thuật cấy tóc điều trị hói

x

x

x

 

P1

102

412

Phẫu thuật chuyển vạt da đầu điều trị hói

x

x

 

 

P1

103

413

Phẫu thuật đặt túi dãn da đầu điều trị hói

x

x

 

 

P1

104

414

Phẫu thuật thu gọn môi dày

x

x

x

 

P3

105

415

Phẫu thuật độn môi

x

x

x

 

P2

106

416

Phẫu thuật điều trị cười hở lợi

x

x

 

 

P2

107

417

Phẫu thuật sa trễ mi trên người già

x

x

x

 

P2

108

418

Phẫu thuật thừa da mi trên

x

x

x

 

P2

109

419

Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày

x

x

x

 

P2

110

420

Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày

x

x

x

 

P2

111

421

Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí

x

x

x

 

P2

112

422

Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí

x

x

x

 

P3

113

423

Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới

x

x

x

 

P2

114

424

Phẫu thuật thừa da mi dưới

x

x

x

 

P2

115

425

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt

x

x

x

 

P2

116

426

Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp

x

x

x

 

P3

117

427

Phẫu thuật treo cung mày bằng chỉ

x

x

x

 

CPL

118

428

Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp

x

x

x

 

P2

119

429

Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân

x

x

x

 

P2

120

430

Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo

x

x

x

 

P2

121

431

Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân

x

x

x

 

P2

122

432

Phẫu thuật thu gọn cánh mũi

x

x

x

 

P3

123

433

Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ

x

x

x

 

P2

124

434

Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch

x

x

x

 

P2

125

435

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi

x

x

x

 

P2

126

436

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm đầy vùng mũi

x

x

x

 

P2

127

437

Phẫu thuật nâng gò má thẩm mỹ

x

x

x

 

P2

128

438

Phẫu thuật chỉnh cung thái dương gò má

x

x

x

 

P2

129

439

Phẫu thuật chỉnh thon góc hàm

x

x

x

 

P1

130

440

Phẫu thuật chỉnh sửa các di chứng do chích chất làm đầy trên toàn thân 

x

x

x

 

P1

131

441

Phẫu thuật căng da mặt bán phần

x

x

x

 

P2

132

442

Phẫu thuật căng da mặt toàn phần

x

x

x

 

P1

133

443

Phẫu thuật căng da mặt cổ

x

x

x

 

P1

134

444

Phẫu thuật căng da cổ

x

x

x

 

P1

135

445

Phẫu thuật căng da trán

x

x

x

 

P2

136

446

Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt

x

x

x

 

P2

137

447

Phẫu thuật căng da trán thái dương

x

x

x

 

P2

138

448

Phẫu thuật căng da trán thái dương có hỗ trợ nội soi

x

x

x

 

P1

139

449

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt

x

x

x

 

P2

140

450

Thủ thuật treo chỉ căng da mặt các loại

x

x

x

 

T1

141

451

Hút mỡ vùng cằm

x

x

x

 

P2

142

452

Hút mỡ vùng dưới hàm

x

x

x

 

P2

143

453

Hút mỡ vùng nếp mũi má, má

x

x

x

 

P2

144

454

Hút mỡ vùng cánh tay 

x

x

x

 

P1

145

455

Hút mỡ vùng nhượng chân, cổ chân

x

x

x

 

P1

146

456

Hút mỡ vùng vú

x

x

x

 

P1

147

457

Hút mỡ bụng một phần

x

x

x

 

P1

148

458

Hút mỡ bụng toàn phần

x

x

x

 

P1

149

459

Hút mỡ đùi

x

x

x

 

P1

150

460

Hút mỡ hông

x

x

x

 

P1

151

461

Hút mỡ vùng lưng

x

x

x

 

P2

152

462

Hút mỡ tạo bụng sáu múi

x

x

x

 

P1

153

463

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau hút mỡ.

x

x

x

 

P1

154

464

Phẫu thuật cấy mỡ tạo dáng cơ thể

x

x

x

 

P1

155

465

Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi

x

x

x

 

P3

156

466

Phẫu thuật cấy mỡ làm đầy vùng mặt

x

x

x

 

P2

157

467

Phẫu thuật cấy mỡ bàn tay

x

x

x

 

P2

158

468

Phẫu thuật cấy mỡ vùng mông

x

x

x

 

P1

159

469

Phẫu thuật làm to mông bằng túi độn mông

x

x

x

 

P1

160

470

Phẫu thuật nâng vú bằng túi độn ngực

x

x

x

 

P1

161

471

Phẫu thuật nâng vú bằng chất làm đầy

x

x

x

 

P1

162

472

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng vú

x

x

x

 

P1

163

473

Phẫu thuật tạo hình bụng bán phần

x

x

x

 

P1

164

474

Phẫu thuật tạo hình bụng toàn phần

x

x

x

 

P1

165

475

Phẫu thuật căng da bụng không cắt rời và di chuyển rốn

x

x

x

 

P1

166

476

Phẫu thuật căng da bụng có cắt rời và di chuyển rốn

x

x

x

 

P1

167

477

Phẫu thuật tái tạo thành bụng đơn giản

x

x

x

 

P1

168

478

Phẫu thuật tái tạo thành bụng phức tạp 

x

x

x

 

P1

169

479

Phẫu thuật tạo hình thành bụng toàn phần kết hợp hút mỡ bụng

x

x

x

 

PĐB

170

480

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ tạo hinh thẩm mỹ bụng

x

x

x

 

P1

171

481

Phẫu thuật độn cằm

x

x

x

 

P2

172

482

Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng cấy mỡ

x

x

x

 

P2

173

483

Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy

x

x

x

 

P2

174

484

Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm

x

x

x

 

P2

175

485

Phẫu thuật thẩm mỹ cơ quan sinh dục ngoài nữ

x

x

x

 

P2

176

486

Phẫu thuật thu nhỏ âm đạo

x

x

x

 

P2

177

487

Laser điều trị u da

x

x

x

 

T2

178

488

Laser điều trị nám da

x

x

x

 

T2

179

489

Laser điều trị đồi mồi

x

x

x

 

T2

180

490

Laser điều trị nếp nhăn

x

x

x

 

T2

181

491

Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn

x

x

x

 

T2

182

492

Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn

x

x

x

 

T2

183

493

Tiêm chất làm đầy nâng mũi

x

x

x

 

T2

184

494

Tiêm chất làm đầy độn mô

x

x

x

 

T2

Thông Báo Mới Nhất
Thông báo về việc thu tạm ứng trước đối với bệnh nhân đăng ký khám bệnh BHYT
Thông báo về việc thu tạm ứng trước đối với bệnh nhân đăng ký khám bệnh BHYT

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng
Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng

CẢNH BÁO HÀNH VI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GIẢ MẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG
CẢNH BÁO HÀNH VI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GIẢ MẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG

CẢNH BÁO HÀNH VI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GIẢ MẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG
CẢNH BÁO HÀNH VI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC GIẢ MẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG

CẢNH BÁO GIẢ MẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG
CẢNH BÁO GIẢ MẠO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG

Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023
Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023

TẾT DƯƠNG LỊCH: Thời gian nghỉ Tết Dương lịch: Từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023 Bệnh viện hoạt động lại bình thường: từ ngày 03/01/2023.

Danh mục thẩm mỹ được phê duyệt
Danh mục thẩm mỹ được phê duyệt

Trên cơ sở phân tuyến kỹ thuật, các điều kiện thực tế của bệnh viện về khả năng chuyên môn, nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Hội đồng khoa học kỹ thuật đã họp bàn và 100% thành viên thống nhất các kỹ thuật bổ sung thực hiện tại đơn vị gồm có những kỹ thuật đúng tuyến và những kỹ thuật vượt tuyến (có danh mục chi tiết kèm theo).

DANH SÁCH BÁC SĨ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ CƠ HỮU CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG
DANH SÁCH BÁC SĨ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ CƠ HỮU CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂN HƯNG

Hiện nay có rất nhiều Bác sĩ/Trung tâm thẩm mỹ giả mạo là nhân viên của Bệnh viện Tân Hưng, làm sai lệch thông tin nhằm quảng cáo trục lợi gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của Bệnh viện đang xây dựng. Nay Giám đốc và Trưởng khoa Thẩm mỹ thông báo cải chính thông tin đến quý khách hàng/ bệnh nhân được biết

Về việc ngưng hợp tác chuyên môn
Về việc ngưng hợp tác chuyên môn

Ngày 14/10/2021 Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng đã rà soát, ngưng hợp tác chuyên môn với các bác sĩ không có hoạt động tại bệnh viện trong hơn 1 năm qua. 

TÌNH TRẠNG GIẢ MẠO, TỰ Ý SỬ DỤNG HÌNH ẢNH, THƯƠNG HIỆU CỦA BỆNH VIỆN ĐỂ LỪA ĐẢO, TRỤC LỢI
TÌNH TRẠNG GIẢ MẠO, TỰ Ý SỬ DỤNG HÌNH ẢNH, THƯƠNG HIỆU CỦA BỆNH VIỆN ĐỂ LỪA ĐẢO, TRỤC LỢI

Hiện nay, lợi dụng tên tuổi của Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (sau đây gọi tắt là "Bệnh viện"), nhiều tổ chức, cá nhân đã và đang có hành vi mạo danh Bệnh viện, tự ý sử dụng hình ảnh, thương hiệu của Bệnh viện để đăng tải quảng cáo, cung cấp thông tin không chính xác, tự giới thiệu là bác sĩ, ekip của Bệnh viện, đang làm việc tại Bệnh viện hoặc sử dụng tên gọi dễ gây nhầm lẫn với Bệnh viện trên các trang mạng xã hội, website, để lừa đảo, trục lợi. Hiện tại Bệnh viện chỉ sử dụng các kênh thông tin chính thống sau.

Tin Tức Mới Nhất
U tủy sống khiến sản phụ có nguy cơ liệt tay chân
U tủy sống khiến sản phụ có nguy cơ liệt tay chân

Bí quyết cải thiện sinh lý đàn ông
Bí quyết cải thiện sinh lý đàn ông

5 cách duy trì sức khỏe dịp cuối năm
5 cách duy trì sức khỏe dịp cuối năm

5 LOẠI QUẢ GIÚP GIẢM MỠ MÁU
5 LOẠI QUẢ GIÚP GIẢM MỠ MÁU

Công dụng của Probiotics đối với sức khỏe của trẻ
Công dụng của Probiotics đối với sức khỏe của trẻ

Đánh bay 20 kg mỡ thừa nhờ bỏ thói quen ăn đường
Đánh bay 20 kg mỡ thừa nhờ bỏ thói quen ăn đường

6 thực phẩm giúp chống nắng, bảo vệ da
6 thực phẩm giúp chống nắng, bảo vệ da

5 công dụng của nước mía với sức khỏe
5 công dụng của nước mía với sức khỏe

4 thói quen buổi sáng bảo vệ đường ruột
4 thói quen buổi sáng bảo vệ đường ruột

6 món ăn sáng giảm cân
6 món ăn sáng giảm cân

Các Loại Ung Thư Do Virus HPV
Các Loại Ung Thư Do Virus HPV

Rủi ro khi tân trang vùng kín giá rẻ
Rủi ro khi tân trang vùng kín giá rẻ

5 dấu hiệu ung thư nhiều người bỏ qua
5 dấu hiệu ung thư nhiều người bỏ qua

Lợi ích của thanh hạt dinh dưỡng
Lợi ích của thanh hạt dinh dưỡng

Ưu và nhược điểm sử dụng dao siêu âm Harmonic nâng ngực
Ưu và nhược điểm sử dụng dao siêu âm Harmonic nâng ngực

Kháng sinh và một số lưu ý trong sử dụng
Kháng sinh và một số lưu ý trong sử dụng

Chỉ sử dụng kháng sinh khi thật cần thiết Tuy nhiên, sau 70 năm thuốc kháng sinh được sản xuất, thế giới đang phải đối mặt với khả năng của một tương lai không xa, chúng ta không có thuốc kháng sinh điều trị hiệu quả đối với một số bệnh nhiễm trùng; khan hiếm, thiếu hụt các thuốc kháng khuẩn mới; bệnh nhân bị nhiễm trùng vi sinh vật đa kháng,...

Thuốc lá điện tử - 'bệnh dịch' ở người trẻ
Thuốc lá điện tử - 'bệnh dịch' ở người trẻ

Cà phê có thực sự là thần dược chống buồn ngủ?
Cà phê có thực sự là thần dược chống buồn ngủ?

à phê chứa caffein giúp sảng khoái, tỉnh táo nhưng dùng lâu dài hoặc quá nhiều sẽ kìm hãm thụ thể gây buồn ngủ adnosine, khiến cơ thể bị thiếu ngủ kinh niên.

Ăn Sáng Bằng Trái Cây Giúp Người Phụ Nữ 50 Tuổi Giữ Dáng
Ăn Sáng Bằng Trái Cây Giúp Người Phụ Nữ 50 Tuổi Giữ Dáng

Tùy thuộc vào loại trái cây, bạn cũng sẽ nhận được nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau, như vitamin A và C và khoáng chất kali. Vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe của hệ thống miễn dịch, chống lại sự viêm nhiễm; vitamin A giúp tăng cường sức khỏe của da và mắt, đồng thời chống nhiễm trùng; kali giúp kiểm soát huyết áp.

THÔNG BÁO V/v KHÁM & ĐIỀU TRỊ MIỄN PHÍ Tại BV Đa Khoa Tân Hưng Nhân Dịp 30/4 - 1/5
THÔNG BÁO V/v KHÁM & ĐIỀU TRỊ MIỄN PHÍ Tại BV Đa Khoa Tân Hưng Nhân Dịp 30/4 - 1/5

Nhân dịp 30/4 - 1/5, Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng tổ chức khám và điều trị miễn phí các bệnh lý liên quan đến khớp gối, khớp háng và cột sống cho 100 ca liên hệ đầu tiên.

Cách Phân Biệt Triệu Chứng Covid Và Cúm
Cách Phân Biệt Triệu Chứng Covid Và Cúm

Cúm và Covid-19 có những dấu hiệu giống nhau như sốt, ớn lạnh, mệt, nhưng nếu nhiễm các biến chủng Omicron mới, bạn có thể xuất hiện viêm kết mạc, đau mắt đỏ.

Ngáy, rối loạn giấc ngủ và những dấu hiệu không tốt cho sức khỏe
Ngáy, rối loạn giấc ngủ và những dấu hiệu không tốt cho sức khỏe

Ngáy, khịt mũi, trở mình liên tục, chợt thức giữa đêm, rối loạn giấc ngủ.... đều là những dấu hiệu cho thấy một giấc ngủ không ngon, có thể chỉ dấu không tốt cho sức khỏe.

4 loại quả giúp bạn có giấc ngủ ngon
4 loại quả giúp bạn có giấc ngủ ngon

Anh đào, dứa, chuối và kiwi là những loại quả chứa nhiều kali và melatonin, giúp thư giãn cơ bắp, thúc đẩy giấc ngủ đến nhanh và sâu hơn. Trái cây là loại thực phẩm cung cấp chất chống oxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Bí quyết sống 106 tuổi của cụ bà mẫu ảnh Vogue
Bí quyết sống 106 tuổi của cụ bà mẫu ảnh Vogue

Cụ bà Apo Whang-Od thường ăn uống hữu cơ, hít thở không khí trong lành, chăm chỉ lao động, giữ tâm lý bình tĩnh, tinh thần tích cực.

Chạy Bộ Như Thế Nào Để Giảm Cân Hiệu Quả?
Chạy Bộ Như Thế Nào Để Giảm Cân Hiệu Quả?

Nhiều người bắt đầu chạy để giảm cân nhưng có một số yếu tố sẽ quyết định mức độ thành công trong chương trình giảm cân bằng hình thức chạy.

Bệnh Sởi Là Gì?
Bệnh Sởi Là Gì?

Sởi là bệnh lây lan do virus, dấu hiệu lâm sàng là viêm long ở kết mạc mắt, niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa, sau đó phát ban. 

Chạy bộ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh do thiếu ngủ
Chạy bộ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh do thiếu ngủ

Thiếu ngủ có thể làm suy giảm trí nhớ, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì... Thường xuyên chạy bộ có thể giúp giảm những nguy cơ này ở người thiếu ngủ, theo nghiên cứu mới đây.

Xoắn buồng trứng, chứng bệnh nguy hiểm hay gặp nhưng khó nhận biết
Xoắn buồng trứng, chứng bệnh nguy hiểm hay gặp nhưng khó nhận biết

Xoắn buồng trứng là loại biến chứng nguy hiểm, xảy ra ở buồng trứng và các dây chằng xung quanh nhưng không có bất cứ biện pháp phòng ngừa nào.

Sự Khác Nhau Giữa Nhiễm cúm A/H1N1 và A/H5N1?
Sự Khác Nhau Giữa Nhiễm cúm A/H1N1 và A/H5N1?

Khác với nhiễm cúm A/H1N1 có các triệu chứng như cảm sốt thông thường và thường sẽ tự khỏi sau 1 tuần, thì người nhiễm cúm A/H5N1 nhanh chuyển biến nặng và phải cách ly như bệnh COVID-19

Virus HIV là gì? Cách phòng tránh lây nhiễm virus HIV?
Virus HIV là gì? Cách phòng tránh lây nhiễm virus HIV?

Virus HIV là một căn bệnh gây ra nhiều tổn hại và đe dọa đến sức khỏe của con người. HIV là viết tắt của Human Immunodeficiency Virus, là một loại virus gây ra bệnh AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)

Virus HPV là gì? Có bao nhiêu chủng và cách phòng tránh virus HPV?
Virus HPV là gì? Có bao nhiêu chủng và cách phòng tránh virus HPV?

HPV (viết tắt của Human Papillomavirus) là một loại virus rất phổ biến, gây ra các bệnh liên quan đến da và niêm mạc, trong đó có một số chủng có thể gây ra ung thư cổ tử cung, âm đạo và vùng hậu môn.

Chăm sóc sức khỏe với 5 hành động đơn giản mỗi ngày
Chăm sóc sức khỏe với 5 hành động đơn giản mỗi ngày

Sức khỏe là một trong những tài sản quý giá nhất của mỗi con người. Có sức khỏe con người có thể duy trì hoạt động một cách tốt nhất, làm việc năng suất, tinh thần thoải mái và góp phần có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, ngày nay sức khỏe của con người đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những tác động từ ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại, thói quen thiếu lành mạnh. Chính vì vậy, bản thân mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để tự chăm sóc sức khỏe, bảo vệ bản thân bằng những hành động đơn giản nhưng cần thiết dưới đây.

Cách chữa trị đau họng tại nhà siêu dễ, siêu an toàn
Cách chữa trị đau họng tại nhà siêu dễ, siêu an toàn

Phần lớn trường hợp, bạn có thể tự trị đau họng tại nhà bằng những biện pháp khắc phục đơn giản để chấm dứt tình trạng khó chịu trong cổ họng mình.

Bị tiểu đường kiêng ăn gì để kiểm soát biến chứng?
Bị tiểu đường kiêng ăn gì để kiểm soát biến chứng?

Thời gian gần đây số người bị tiểu đường đang không ngừng gia tăng và nhiều trường hợp gặp phải biến chứng nặng nề. Điều này làm ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe tổng thể của người bệnh. Do đó bên cạnh việc điều trị nội khoa, bệnh nhân cũng cần phải chú ý tới chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Bài viết sau sẽ đưa ra một vài lời khuyên người bị tiểu đường kiêng ăn gì để kiểm soát tốt các biến chứng có thể xảy ra.

Những bệnh nguy hiểm về mắt cần điều trị sớm
Những bệnh nguy hiểm về mắt cần điều trị sớm

Dấu hiệu nhận biết bệnh đó là mờ mắt, thị lực suy giảm, chỉ nhìn được từ xa. Phương pháp được coi là hữu hiệu nhất điều trị căn bệnh này chính là laser. Ngoài ra, bạn còn có thể ngăn ngừa bệnh bằng cách chủ động đi khám mắt định kỳ và thường xuyên kiểm tra lượng đường ở trong máu của mình. Bên cạnh đó, hãy kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn mỗi ngày. 

Hoạt Động Mới Nhất
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2023
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2023

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển ...

Báo cáo tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển ...

Báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021
Báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển ...

Báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020
Báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển ...

Báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
Báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển ...

Báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018
Báo cáo kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển ...

Hoạt Động Nổi Bật
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023
Nổi Bật
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2023
Nổi Bật
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2023

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Nổi Bật
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển ...

Báo cáo tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022
Nổi Bật
Báo cáo tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022

Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý Chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển ...

Xem
Kết Quả