1. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

ü BS. TRỊNH XUÂN LONG - TRƯỞNG KHOA

ü BS. NGUYỄN TUẤN ANH - PHÓ KHOA

ü BS. NGUYỄN THANH SĨ - PHÓ KHOA

ü BS. LÊ QUỐC ANH - PHÓ KHOA

ü ĐD. Đặng Thị Thùy Linh - Điều dưỡng trưởng

ü BS. Lê Quang Nhựt

ü BS. Nguyễn Quốc Định

ü BS. Vũ Tiến Thành

ü BS. Lê Văn Hưng

ü BS. Bùi Hải Nguyên

ü BS. Trương Thành Long

ü BS. Trần Thượng

 

 

BS. Trịnh Xuân Long - Trưởng khoa

 

Chứng chỉ hành nghề - BS. Trịnh Xuân Long

 

Chứng chỉ hành nghề - BS. Nguyễn Tuấn Anh

 

 

Chứng chỉ hành nghề - BS Nguyễn Thanh Sĩ

Chứng chỉ hành nghề - BS Lê Quốc Anh

 

Chứng chỉ hành nghề - ĐD. Đặng Thị Thùy Linh

 

 

 

BS Alex Trịnh Long

Chức vụ: Trưởng khoa
Chuyên khoa: Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Chưa có thông tin...

Xem
Kết Quả