LƯU Ý CHỈ ĐỊNH VÀ MÃ ICD THUỐC IVABRADIN VÀ TRIMETAZIDIN

10/01/2024

 

THÔNG TIN THUỐC

Lưu ý chỉ định và mã ICD-10 cho các thuốc ivabradin và trimetazidin điều trị triệu chứng đau thắt ngực ổn định

 

Khoa Dược xin thông tin thuốc Ivabradin và Trimetazidin, đặc biệt lưu ý nội dung chỉ định của thuốc và chọn mã ICD-10 phù hợp với điều kiện thanh toán của Quỹ BHYT.

NỘI DUNG THÔNG TIN

I.       Chỉ định

·        Ivabradin (theo tờ HDSD thuốc)

- Điều trị triệu chứng đau thắt ngực ổn định mãn tính đối với bệnh nhân trưởng thành bị bệnh động mạch vành có nhịp xoang bình thường và có tần số tim ≥ 70 nhịp/phút. Ivabradin được chỉ định:

+ Ở người lớn không dung nạp hoặc chống chỉ định với thuốc chẹn beta.

+ Hoặc kết hợp với thuốc chẹn beta ở bệnh nhân chưa được kiểm soát đầy đủ với liều tối ưu thuốc chẹn beta.

- Điều trị suy tim mạn tính từ mức độ NYHA II đến IV có rối loạn chức năng tâm thu, ở những bệnh nhân có nhịp xoang và có tần số tim ≥ 75 nhịp/phút, kết hợp với điều trị chuẩn bao gồm thuốc chẹn beta hoặc khi thuốc chẹn beta là chống chỉ định hoặc không dung nạp.

·        Trimetazidin (theo điều kiện thanh toán của Quỹ BHYT)

Quỹ BHYT thanh toán điều trị triệu chứng ở người bệnh đau thắt ngực ổn định không được kiểm soát đầy đủ hoặc người bệnh không dung nạp với các liệu pháp điều trị khác.

·        Ivabradin và Trimetazidin (BYT 2020. Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành)(2):

- Ivabradin và Trimetazidin xếp vào các nhóm thuốc khác điều trị Hội chứng động mạch vành mạn (Chronic coronary syndrome), là thuật ngữ mới được đưa ra tại Hội Nghị Tim Mạch Châu Âu (ESC) 2019, thay cho tên gọi trước đây là đau thắt ngực ổn định, bệnh ĐMV ổn định, bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ mạn tính hoặc suy vành (2).

 II. ICD-10

*** Lưu ý mã ICD-10 để mô tả chẩn đoán đau thắt ngực ổn định là mã I20.8. Không nên dùng mã I20 (cơn đau thắt ngực) để mô tả chẩn đoán trên. 

Mã I20.8: Dạng khác của cơn đau thắt ngực

Bao gồm:

- Cơn đau thắt ngực khi gắng sức

- Hội chứng dòng chảy chậm

- Cơn đau thắt ngực ổn định

- Cơn đau trước ngực

KẾT LUẬN:

- Chọn mã I20.8: Dạng khác của cơn đau thắt ngực để chẩn đoán Cơn đau thắt ngực ổn định.

- KHÔNG chọn mã I20 (cơn đau thắt ngực) để mô tả chẩn đoán trên, để tránh xuất toán BHYT.

 TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.      Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Trimetazidine (Trimpol MR) 35mg, Ivabradine (Procoralan) 5 mg, 7.5 mg.

2.      Bộ Y tế 2020. Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành.

3.      Thông tư 20/2022/TT-BYT, Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

4.      Danh mục ICD-10 của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế.

 

 

 

Hoạt động khoa dược Mới Nhất

Không tìm thấy nội dung

Hoạt động khoa dược Nổi Bật

Chưa có Hoạt động khoa dược Nổi Bật

Hoạt Động Mới Nhất
Hướng dẫn sử dụng thuốc alteplase 50 mg
Hướng dẫn sử dụng thuốc alteplase 50 mg

Hoạt Động Nổi Bật

Chưa có Hoạt Động Nổi Bật

Xem
Kết Quả